Loading...

Cordovan Career

Cordovan Career arbetar med människorna i organisationen. Det vill säga med både rekrytering, ledarskap och verksamhetsutveckling. Vårt erbjudande bygger på lång erfarenhet, beprövade metoder och mätbara effekter. Genom att frigöra den inneboende potential som finns hos medarbetarna hjälper vi våra kunder att förverkliga visioner, utveckla affärerna och få rätt saker att hända.

Via ett nära samarbete med reklambyrån Cordovan Communication har vi tillgång till en rad nya och effektiva verktyg inom digitala och sociala medier, storytelling, film med mera.

Aktuella rekryteringar

För att få rätt saker att hända i organisationen krävs rätt människor. Människor med rätt kompetens, rätt personlighet och rätt värderingar. För kunds räkning söker vi därför följande kompetenser.

Nya vägar för rekrytering

Genom ett nära samarbete med våra kollegor på Cordovan Communication kan vi hjälpa våra kunder med både rekryteringsprocessen, målgrupps- och omvärldsanalys men även med kampanjidéer som väcker målgruppens nyfikenhet.


Kreativitet är nyckeln

Våra tidigare jobb

Vi hjälper våra kunder att förvekliga visioner, utveckla affärerna och få rätt saker att hända. Våra kunder finns inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Här är bara några exempel på uppdrag vi tidigare genomfört.

Vägledare får vägledning
Världens bästa rektor sökes
Rekrytering med hjälp av en hashtagg

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Hör av dig