Loading...

Cordovan är trefaldigt ISO-certifierade

Vi på Cordovan är ISO-certifierade för vårt systematiska arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

ISO-certifiering är, än så länge, ovanligt i branschen. Och därför är vi extra stolta över att Cordovan är först med att kunna visa tre certifieringar enligt ISO-standard. Att bli ISO-certifierad innebär att man som verksamhet genomgår en revision och då kan visa upp att man jobbar strukturerat och långsiktigt med ett antal viktiga frågor. 

Minska byråns miljöpåverkan

Genom ett systematiskt miljöarbete strävar Cordovan efter att förebygga och minska verksamhetens samlade miljöbelastning. Tydliga mål och handlingsplan ska på så sätt minska elanvändning och förbrukning av papper. Dessutom satsar vi på att effektivisera transporter och använda färdmedel med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. 

Ökad kvalitet och kundnöjdhet

Vårt viktigaste kvalitetsmål är nöjda kunder. Vi utvecklar därför hela tiden vår kompetens, som medarbetare och som bolag, för att kunna möta våra kunders krav. Till exempel arbetar vi med kompetenshöjande insatser för att öka den strategiska kompetensen, proaktiviteten och den digitala kunskapen på byrån. Och förutom att vi ställer höga krav på oss själva har vi även höga krav på våra samarbetspartners och leverantörer. 

En trygg arbetsmiljö

Cordovans målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt och psykiskt som ur ett socialt perspektiv. Mer konkret har arbetet med att stärka arbetsmiljön inneburit att alla medarbetare har fått utbildning i Hjärt- och lungräddning och brandskydd. Vi strävar också efter att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och har även upprättat en jämställdhetspolicy som präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt.

Läs mer om vårt arbetet med ISO i vår Miljöpolicy