Loading...


Om Cordovan Career


Cordovan Career är ett affärsområde inom Cordovan Communication som arbetar med människorna i organisationen. Det vill säga med både rekrytering, ledarskap och verksamhetsutveckling. Vårt erbjudande bygger på lång erfarenhet, beprövade metoder och mätbara effekter. Genom att frigöra den inneboende potential som finns hos medarbetarna hjälper vi våra kunder att förverkliga visioner, utveckla affärerna och få rätt saker att hända.

Genom ett nära samarbete med reklambyrån Cordovan Communication har vi tillgång till en rad nya och effektiva verktyg inom digitala och sociala medier, storytelling, film mer mera.Rekrytering

Vi ser på rekrytering ur ett helhetsperspektiv och arbetar med både totalrekrytering, urval och search. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av rekrytering med speciellt fokus på personbedömning.Ledarskap

Ett effektivt verktyg för att utveckla människor i deras olika yrkesroller är handledning och utbildning. Vi erbjuder därför både individuell coachning men även nätverk inom ledarskap.Verksamhetsutveckling

Vi hjälper organisationer att förverkliga deras visioner, mål och strategier. I arbetet använder vi såväl traditionella workshops som virtuella metoder och verktyg.

Teamet

På vårt kontor i Göteborg arbetar en unik sammansättning av kompetenser. Allt från psykologer och beteendevetare till reklamkreatörer och experter på så väl PR som digitala medier.

Nya vägar för rekrytering

Genom ett nära samarbete med våra kollegor på Cordovan Communication kan vi hjälpa våra kunder med både rekryteringsprocessen, målgrupps- och omvärldsanalys men även med kampanjidéer som väcker målgruppens nyfikenhet.


Kreativitet är nyckeln