Loading...

Genomförda rekryteringsuppdrag

Nedan kan du se ett urval av våra genomförda uppdrag:

Genomförda rekryteringsuppdrag

Vårgårda Bostäder – VD

Halmstads Energi och Miljö – VD

Länsstyrelsen Värmland – Projektekonom

AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus - Ekonomiassistent/Administratör

Laholms kommun – Samhällsutvecklingschef

Länsstyrelsen Värmland - Handläggare civilt försvar, risk och säkerhet

Länsstyrelsen Värmland - Handläggare krisberedskap, risk och säkerhet

Halmstads Energi och Miljö – Kundservicemedarbetare

Borås TME - Content Manager

Göteborg Energi – Systemspecialist BI  

Länsstyrelsen Värmland – Registrator

Samordningsförbundet Insjöriket – Förbundschef

Göteborg Energi – Förvaltningsledare

Borås Stad – Avdelningschef Miljöförvaltningen

Högskolan i Skövde – Planeringschef

Alingsås kommun - Avdelningschef Livsmedel- och hälsoskydd

Region Halland - Markförvaltare

Region Halland – Avdelningschef Norr, Teknisk service

Göteborgs universitet - Administrativ chef till Institutionen för kulturvård samt geovetenskaper

Ale kommun - Kommunikationschef

Göteborgs Stads Parkering - Stadsutvecklare

Borås stad - Förvaltningschef till Servicekontoret

Älvstranden Utveckling - Kommunikationsstrateg rörlig bild

Göteborgs universitet - Universitetsdirektör 

Chalmersfastigheter - Förvaltare     

Göteborgs universitet - Personalspecialist

Älvstranden Utveckling - Fastighetsutvecklare

Marks kommun - Enhetschef Byggenheten

Sahlgrenska akademin - Dekanus

Göteborgs Stads Parkering - Bolagsjurist

Länsstyrelsen Värmland – Beredskapsdirektör, tillika enhetschef Risk och säkerhet

Borås Stad – Upphandlare Entreprenad

Vara kommun – Bildningschef

Härryda kommun – Mark- och exploateringschef

Borås Stad – Förvaltningschef till Arbetslivsförvaltningen

Industribyggnader i Borås AB – Ekonom/Administratör

Halmstads Energi och Miljö – Supporttekniker

Borås TME - Art Director

Samordningsförbundet Insjöriket – Bitr. Förbundschef

Göteborg Energi – Systemspecialist

Samordningsförbundet Älv och Kust – Förbundschef

Borås Stad – Förvaltningschef Tekniska förvaltningen

Borås Stad - Förvaltningschef Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Region Halland – Senior Byggprojektledare

Region Halland - Avdelningschef Byggprojekt

Göteborgs universitet - Personalspecialist Chefs- och ledarutveckling

Göteborgs Stads Parkering - Affärsansvarig

Borås stad - Förvaltningschef till Vård- och äldreförvaltningen

Göteborgs universitet - HR-chef

Göteborgs universitet - Prefekt IKI

Älvstranden Utveckling - Projektledare

Göteborgs Stads Parkering - Chef strategisk utveckling

Älvstranden Utveckling - Byggprojektledare

Chalmersfastigheter - Byggprojektledare

Älvstranden Utveckling - Processledare Platsbyggnad

GöteborgsLokaler - Byggprojektledare

Marks kommun - Enhetschef Miljöenheten

Göteborgs Stads Parkering - Kvalificerad inköpare