Loading...

Rekrytering och urval

Rekrytering och urval

För att få rätt saker att hända i organisationen krävs rätt människor. Människor med rätt kompetens, rätt personlighet och rätt värderingar. Inom Cordovan ser vi rekrytering ur ett helhetsperspektiv, som en del av ledar- och organisationsutvecklingen med sikte på att förverkliga företagets vision, mål och strategier.

Vårt erbjudande

Cordovans specialister på rekrytering och urval är alla legitimerade psykologer eller har beteendevetenskaplig utbildning. Samtliga har lång erfarenhet av rekrytering med speciellt fokus på personbedömning. Flera arbetar också med ledarutveckling.

Notera att det alltid är en och samma person som ansvarar för och genomför samtliga steg i rekryteringsprocessen. Något som är ovanligt i de här sammanhangen, men som vi bedömt som viktigt för att kunna kvalitetssäkra hela processen.

Produkter

Inom Cordovan arbetar vi huvudsakligen med rekrytering på tre sätt: 

  • Totalrekrytering – hela rekryteringsprocessen. 
  • Urval – testning, djupintervjuer, referenstagning och uppföljning. 
  • Search.

Givetvis kan även enskilda delar av dessa tre processer genomföras och anpassas till uppdragsgivarens egna processer, krav och önskemål.