Loading...

Vägledare får vägledning

SYV för en SYV. Det var receptet när Göteborgs stad skulle rekrytera studie- och yrkesvägledare – i en kampanj framtagen av oss på Cordovan. I centrum för satsningen stod medarbetarna själva som fick chans att göra en insats för att hitta nya kollegor.


Göteborgs stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning är en relativt ny verksamhet som startades 2015 med målet att bidra till en förbättrad integration i staden samt en ökad social hållbarhet. På förvaltningen samarbetar människor med olika bakgrund, olika kompetenser och olika utbildningar. Men alla har med ett gemensamt mål. Att ge alla som bor i Göteborg en möjlighet till arbete. 

I januari 2018 behövde förvaltningen rekrytera sju nya studie- och yrkesvägledare och vände sig därför till oss på Cordovan. Förvaltningen hade nämligen historiskt sett haft svårt att nå ut och rekrytera via traditionella platsannonser och dylikt. 

SYV för en SYV

Vi tog därför fram en kampanj där vi lyfte de anställda då kollegorna ofta spelar en viktig roll i valet av arbetsplats. Dessutom satsade vi på vägledning för vägledare. Vår tro är nämligen att många studie- och yrkesvägledare själva är väldigt måna om sin karriär och personliga utveckling.

Annonserna i sociala medier löd därför “Är du SYV och vill gå vidare? Prata med en SYV”. Mer konkret innebar kampanjen att 33 SYV:are erbjöd personlig vägledning till andra SYV:are. Dels via mail och dels via ett Öppet hus. 

Över nio gånger så många sökande

Kampanjen omskrevs och spreds i både sociala medier och traditionell press. Till exempel uppmärksammade Skolvärlden, Vårt Göteborg och HR-bloggen kampanjen. På så sätt blev vägledningseventet en lyckad tillställning som lockade många nyfikna sökande. Och totalt sett resulterade satsningen i över nio gånger så många ansökningar än tidigare rekryteringar. Dessutom lyckades man tack vare kampanjen anställa inte sju – utan nio nya kollegor.